Monday, January 17, 2011

Sekapur Sirih (Prakata)

Assalamualaikum

       Blog yang dihasilkan ini sememangnya  sesuatu yang sangat diharapkan. Sebelum ini ada juga percubaan daripada diriku untuk menghasilkan blog bagi berkongsi penulisan yang pelbagai bentuk sama ada penulisan peribadi mahupun yang bersifat ilmiah. Namun, percubaan untuk menghasilkan blog tersebut gagal disebabkan pelbagai kekangan dari segi masa dan kebolehan diriku mengendalikan laman maya ini sehinggalah penghasilan blog menjadi tugasan wajib dalam kursus yang diambil oleh diriku pada semester ini. Sudah menjadi adat manusia biasa apabila perkara tersebut wajib untuk dilaksanakan barulah diri kita berusaha seboleh mungkin menghasilkannya walaupun pelbagai kekangan yang berlaku. Hasilnya, lahirlah blog ilmiah ini yang lebih cenderung untuk memperkatakan berkenaan dengan ilmu sosiolinguistik.
            Pemilihan nama blog ini  iaitu “Ilmu Warisan Za’ba” adalah bagi memberikan penghargaan terhadap tokoh bahasa ini dan suntikan semangat terhadap diriku yang menjadi penggerak kepada blog ini untuk menghasilkan penulisan yang berkaitan bahasa dan masyarakat dengan kualiti semangat daripada tokoh bahasa ini. Za’ba merupakan tokoh bahasa yang sangat diri ini kagumi. Ilmu yang dimiliki dan disampaikan kepada masyarakat melalui penulisannya telah berjaya membentuk dan meningkatkan martabat bahasa Melayu dan kajiannya pada satu tahap yang lebih tinggi. Kelahiran Za’ba pada ketika itu seperti anugerah untuk bidang keintelektualan Melayu yang mampu menyumbang sesuatu yang sangat berharga kepada masyarakat.
            Justeru, penghasilan blog ini dan bekalan daripada ilmu dan semangat tokoh bahasa Za’ba mampu memberi suatu input yang berguna kepada pembaca blog terutama yang berkaitan dengan hal kebahasaan dan masyarakat (sosiolinguitik)

No comments:

Post a Comment